bio

 

sv_hv Marthe Belsvik Stavrum_foto Bernt Arne Kulseth

Marthe Belsvik Stavrum (f.1979) er klassisk utdannet fløytist, og startet arbeidslivet som orkestermusiker ved Operaen i Kristiansund.

Siden 2011 har hovedtyngden av arbeidet dreid seg omkring komposisjon. Hun bruker tradisjonelle instrumenter så vel som ulike materialer, sampling og lyddesign. Stavrums musikk er å finne på konserter, som del av utstillinger, på teater og i filmer. (se arbeider)

Utdannelse fra Institutt for Musikk, NTNU 1998-2002 instrumentalutdanning og 2015/2016 Arrangering/Komponering.

Opptatt som medlem i NyMusikks komponistgruppe februar 2021.

Medlem av Norwegian Film Music og European Film Academy siden 2023.

ENGLISH: Marthe Belsvik Stavrum (f.1979) is a classically trained flute player, and started off her career in an orchestra. The last decade her main occupation has been composing music using traditional instruments as well as various materials, field recordings and sound design. Her music appears in concert events, exhibitions, in theatre plays and films (works).

Member of Norwegian Film Music and European Film Academy since 2023.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s