velkommen

_K4E9846a

 
Siden 2011 har komponist og musiker Marthe Belsvik Stavrum kontinuerlig jobbet frem konsertproduksjoner i det frie kunstfeltet. Tekst i form av manus eller lyrikk har hele tiden vært utgangspunkt for komposisjonsarbeid, og i de senere årene har også inspirasjon fra bildende kunst fått større plass i Stavrums prosjekter med instrumentalmusikk. I tillegg til hele konsertprogrammer/fulle produksjoner komponerer også Stavrum enkeltstående verker til bruk i andre programmer.

Stavrum er klassisk utdannet fløytist, og et hovedpoeng med aktiviteten som komponist er å bryte ut av forventninger og konservativ praksis og forske på det som ligger utenfor våre etablerte sannheter.

Stavrum utvikler hver produksjon i samarbeid med ulike konstellasjoner av utøvere fra prosjekt til prosjekt. Musikere, sangere, skuespillere, regissører, forfattere, grafiske designere, komponister, fotografer, dansere inviteres inn i de ulike produksjonene og bidrar til at hvert prosjekt får sitt eget fotavtrykk, sin egen farge, og finner sin egen vei frem til publikum rundt omkring.

For det er det det til syvende og sist handler om. Stavrum komponerer kommunikativt.

Les mer om “PLAN”, “Zwischen den Sternen”, “Kontrafjong”, “Speilets tale” og flere av Stavrums konsertpakker under menyvalget produksjoner.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s