velkommen

farge Marthe Belsvik Stavrum_foto Bernt Arne Kulseth

Marthe Belsvik Stavrum (f.1979) er klassisk utdannet fløytist, og startet arbeidslivet som orkestermusiker ved Operaen i Kristiansund. Siden 2011 har hovedtyngden av arbeidet dreid seg omkring komposisjon. Hun bruker tradisjonelle instrumenter så vel som ulike materialer, sampling og lyddesign. Stavrums musikk er å finne på konserter, som del av utstillinger på teater og filmer. (se arbeider)

ENGLISH: Marthe Belsvik Stavrum (f.1979) is a classically trained flute player, and started off her career in an orchestra. The last decade her main occupation has been composing music using traditional instruments as well as various materials, field recordings and sound design. Her music appears in concert events, exhibitions, theater plays and films. (Works)